Minami-za Kaomise Performance

Place: Minami-za
Period: Sept 30 (Sun) -Dec 26 (Fri)
Midday performance: 10:35 am
Evening performance: 4:15 pm
Midday performance:
Part 1:
Shofudatsuki kongen kusazuri
(Ainosuke as Soga Goro, Kotaro as Maizuru)
Part 2: Hachijin shugo no honjo [Scene of the noble vessel at Kosui]
(Kataoka Gato as Sato Masakiyo, Kataoka Shinnosuke as Ikaruga Heiji, Kataoka Ainosuke as Masaki Daisuke, Kataoka Hidetaro as Hinagoromo (Toraya))
Part 3: Fujimusume
(Sakata Tojuro as the fuji flower spirit)
part 4: Kajiwara Heizo homare no ishikiri [Head at the Tomigaoka Hachiman Shrine Scene]
(Nakamura Kichiemon as Kajiwara Heizo Kagetoki, Nakamura Karoku as Aogaishi Rokurodaiyu, Nakamura Suzume as Kozue, Otani Keizo as Kajiwara`s master lord Yamaguchi Masanobu, Nakamura Tanetaro as Okazaki Yorikuni, Nakamura Kichinosuke as Morimura Munetsura, Sawamura Yoshijiro as the captive Kembishi Nomisuke, Nakamura Kinnosuke as the courier Taniyama Hayasuke, Nakamura Kasho as Matano Goro Kagehisa, Kataoka Gato as Oba saburo Kagechika)
Part 5:
Jiichan baachan
(Kataoka Nizaemon as Minobe Iori, Nakamura Ganjaku as Miyashige Kyuemon, Ichikawa Ebizo as Shimojima Jinemon, Ainosuke as Miyashige Kyuya, Kataoka Takataro as Kyuya`s wife Kiku, Bando Tamazaburo as Iori`s wife Lun.)
Evening Performance:
Part 1: Keisei Hangonko [Scene of the secluded residence of the Tosa Governor]
(Sakata Tojuro as Otoku, Nakamura Senjaku as Kano Utanosuke, Nakamura Kikaku as Tosa no Shurinosuke, Kamimura Kichiya as the governor`s consort, Bando Takesaburo as the Tosa governor, Nakamura Ganjaku as Ukiyo Matahei)
Part 2: Genroku Chushingura (The last day in Oishi`s life)
(Nakamura Kichiemon as Oishi Kuranosuke, Nakamura Suzume as Omino, Nakamura Kinnosuke as Isogai Jurozaemon, Nakamura Tanetaro as Hosokawa Naiki, Otani Keizo as Hisanaga Naiki, Nakamura Kasho as Araki Juzaemon, Nakamura Kinnosuke as Horiuchi Denemon)
Part 3: Shinanoji momiji no onizoroi
(Bando Tamazaburo as female demon, Ichikawa Ebizo as Taira no Koremochi, Ichikawa Monnosuke as female demon, likewise female demons are Kamimura Kichiya, Ichikawa Emiya, Ichikawa Emisaburo, Ichikawa Shunen, Kataoka Nizaemon as the mountain god)
Part 4: The Tale of Genji, 1000 year commemorative
performance of the Tale of Genji
(Ichikawa Ebizo as the shining prince, Nakamura Senjaku as Yugao, Bando Tamazaburo as Rokujo Misundokoro)