利用者:Vfehada

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:39時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Wysylanie paczek z podarunkami dla rodziny, listow do przyjaciol lub przesylek do klientow to kwestie ktore mozna zalatwic dzieki uslugom poczty lub kuriera. Po to natomiast, by cos dotarlo do odpowiednich rak, niezbedne staja sie kody pocztowe. W uzaleznieniu od tego, gdzie odsylamy nasza rzecz, tam tez powinnismy szukac typowych symboli, ktore sa wyrozniajace dla wybranego budynku, ulicy i miasta. Gdy wiec przykladowo zamierzamy wyslac pocztowke do Jasla, musimy znac podkarpackie kody pocztowe. Te oto odnajdziemy na tej witrynie. Ponadto, ze odszukamy tu kod nalezacy do obranego adresu, to jeszcze mozemy dowiedziec sie czegos na temat tego, czym sa kody pocztowe i jakie liczby okreslaja regiony.