利用者:Njbpdhsmu

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 16:39時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Majac znajomych w Opolu, wsparciem okazuja sie nam ich numery telefonu, adresy e-mail, ale i tradycyjne adresy, a przy nich kody pocztowe. Dzieki takim kluczowym danym mozemy bez trudu komunikowac sie ze znanymi nam osobami na rozne sposoby. Wiadomo, ze na co dzien korzystamy raczej z SMS-ow lub poczty elektronicznej, niemniej gdy przyjda swieta warto wyslac zyczenia klasyczna przesylka. Gdy wiec nie zdolamy zdobyc kodow do konkretnych jednostek, ta strona idzie nam na ratunek. Na niej oto sprawdzimy kody pocztowe, a wiec na pewno i te przynalezne do naszych kolegow. Znajac ich adresy zamieszkania, czyli ulice i numery domow, zostaje je przepisac we wlasciwe pole i czekac, jaki kod okaze sie do tego przypisany.