利用者:Ngfbdoh

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:38時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Nie kazdy czlowiek lubi wypisywac listy. Jeszcze mocniej z kolei nie lubimy ich nadawac. Szczegolnie, gdy nie wystarczy ich wrzucic do skrzynki, bo sa polecone, a to mamy opcje zalatwic na ogol tylko przy okienku. Innym klopotem, ktory sie wtedy ujawnia sa Lubuskie kody pocztowe. Przewaznie bowiem mamy w pamieci wylacznie adres odbiorcy naszego listu, a wiec numeracje domu i mieszkania, ulice oraz miasto, ale nie mozemy skojarzyc, jaki jest tam kod. Po to, by nie wyszukiwac tej informacji w ksiazce telefonicznej na poczcie, warto przejrzec te strone. Wlasnie tu odnajdziemy wszystkie lubuskie kody pocztowe. Kiedy wiec do miasta w tym regionie nadajemy list, problem z kodem zniknie juz po paru kliknieciach, a wiec po wpisaniu danych adresata, ktore znamy.