利用者:Kjdnkqkbu

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:38時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Nie kazdy czlowiek uwielbia wypisywac listy. Jeszcze bardziej jednak nie lubimy ich przesylac. Szczegolnie, gdy nie wystarczy ich wrzucic do skrzynki, bo sa polecone, a to mamy mozliwosc zalatwic przewaznie tylko przy okienku. Innym problemem, ktory sie wtedy ujawnia sa kody pocztowe. Na ogol bowiem mamy w pamieci wylacznie adres odbiorcy napisanego listu, a wiec numer bloku i mieszkania, ulice oraz Miejscowosc, ale nie potrafimy skojarzyc, jaki jest tam kod. Zeby nie wyszukiwac tej informacji w ksiazce adresowej na poczcie, dobrze zagladnac na te strone. Wlasnie tu znajdziemy wszystkie lubuskie kody pocztowe. Gdy wiec do miasta w tym regionie przesylamy list, problem z kodem nie bedzie przeszkoda juz po kilku kliknieciach, a wiec po wpisaniu danych adresata, ktore kojarzymy.