利用者:Hhtiiavpfe

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:40時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Film Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwosci - Zabojczo seksowna, uwodzicielska, gotowa na wszystko Anna Dereszowska (Lejdis, Testosteron) w roli tajnej agentki wywiadu natomiast wyrozniajacy czlowiek teatru Marian Dziedziel (Dom podstepny, Wesele) tym sumarycznie w komediowej roli Ministra Spraw Wewnetrznych jakiego coraz Polska nie widziala, to mimo Marka Wlodarczyka oraz Pawla Delaga najwieksze gwiazdy komedii "Komisarz Plowy oraz Oko sprawiedliwosci".

Kto pracuje w celu Rosjan, jaki gwoli Amerykanow a co wspolnego sposrod miedzynarodowa afera szpiegowska maja Klasztor Krzyzacki, biel krol i Pola Negri? Pytan jest niemalo, jako ze w swiecie szpiegow nic nie jest oczywiste.