利用者:Zwhjyx

提供: ArtWiki
移動: 案内検索

Credo ta jest kluczowa dla jednej ostatnim blogu za pomoc? HBR.org felietonisty Davida Aakera kt?rych przekonuje, i? wielcy mened?erowie nie s?, jakkolwiek rodzi. Jest to sekret, i? ??dotyczy nie na to samo wysokim poziomie biznesu, cho?. Za? mo?e nie musimy wybra? ale wr?cz jedn? rezonans na owo nigdy nie ko?cz?cy si? ambaras. We? pi?k? no?n?, na przyk?ad. Zapewne dwa najwi?ksze gracze naszych czas?w, Argenty?czyk Lionel Messi i Portugalczyk Christiano Ronaldo, m?wi si?, ?e reprezentuj? dwa przeciwstawne drogocenny do sukcesu. Argenty?czyk, kt?ry gra gwoli gwiazdy Barcelony, charakteryzuje si? nieskaziteln? dryblingu, zwinno?ci natomiast r?wnowagi, jaki by?by niejako dotkliwy a? do rozwoju przez szkolenia. Istotnie nale?y posiada? predyspozycje, tak aby dosta? takie wy?yny w tych aspektach gry. Projekcja oka na bezproblemowe umiej?tno?ci Messiego natomiast wolno oznajmi? z pewno?ci?, i? by? beatyfikowany za po?rednictwem bog?w. Owo nie znaczy, i? ci??ka praca nie ma znaczenia w og?le, jednak?e bez tej iskry geniuszu nie by?oby produkowane cezarro.tumblr.com nieomal owszem samo. Natomiast sp?jrz na Portugalczyk?w, aktualnie w Realu Madryt, oraz ten boski kontakt jest w du?ej mierze brakuje. Jego unikalne umiej?tno?ci s? na niebotyczne poziomy ze wzgl?du na co? innego - determinacja, konsekracja, ci??ka utw?r natomiast rutyna. Jego koledzy spo?r?d dru?yny nierzadko opisuj? go w charakterze perfekcjonisty przebywaj?cych po godzinach wywierci? sta?ych fragment?w do perfekcji. Oto podczas gdy jego osoba odpowiada liczebno?? gry wy?wietlanej przez Messiego, chocia? ich autorament wydaje si? istnie? w ka?dym calu inna. Przeciwko prowokacyjnej tezy Aakera ?e widzi inwencja tw?rcza opinia pozytywna du?ego sukcesu w du?ej skali dzia?alno?ci na poziomie, cokolwiek podobnego, co si? historia w pi?ce no?nej to wida? bardziej do prawdziwego ?ycia. Zar?wno tych, obdarzony fenomenalnym wyroku za? instynktu biznesu a tych, utwardzony oraz o?wietlony analiz biznesowych mo?e nadej?? na medal w tej tocz?cej si? konkurencji. Owo wobec tego, ?e istnieje nie lecz wci?? jedna droga, kt?ra prowadzi do wysokich osi?gni??. Ci, kt?rzy twierdz? czyli w obliczu szeregu barier w ich my?leniu. O ile uwa?asz, i? talent jest podstawowym, kto ma postanowi?, azali? jeste? uzdolniony czy nie? Jednakowo? po prostu zostawi? sw?j niespotykany dyspozycja do siebie lub wesprze? go jakkolwiek? Jednakowo? przysta? ludziom poprawia si?, kiedy nie uda wewn?trz pierwszym sumarycznie, czy te? jest na tyle uznaj? je w ?rodku pozbawione talentu? O ile ufasz ci??kiej pracy ale wr?cz wolno zastrzec efekty po pewnym wysi?ku?