利用者:Zjrcueaqfb

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:40時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Spore grono osob nie uznaje e-maili, dlatego gdy chce o czyms napisac swojemu przyjacielowi nie posyla mu wiadomosci droga internetowa, ale kupuje papeterie i na niej kresli, to co ma do podzielenia. Potem zostaje z kolei opisanie koperty, do ktorej wlozy przesylke. Jezeli mimo czestej korespondencji z konkretnymi osobami, wciaz uciekaja z glowy kody pocztowe, dobrze w tym celu uzyc informacji w sieci. Tu, na stronie przykladowo mozna wyszukiwac kody z danego wojewodztwa, a konkretnie pomorskie kody pocztowe. Niemniej, gdy sa nam przydatne dane tyczace sie innego regionu, rowniez i z tym nie bedziemy miec klopotu. Wystarczy tylko zamiescic wyszukiwana nazwe miejscowosci, a na pewno trafimy, na to czego oczekujemy.