利用者:PullumFlake273

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:36時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Radio Cristiana - Hoxe, hai moitas estacións de radio de todo o mundo tocando música cristiá para todos os gustos. Hai os que tocan música cristiá arredor do reloxo nos principais mercados de toda América. Con base na conta máis recente, existen máis de 1.500 estacións de radio cristiás nos Estados Unidos. Dada a enorme oferta de estacións de radio ao servizo da comunidade cristiá, o público pode esperar algunhas variacións na programación de cada estación, como cada un intenta capturar a súa cota de audiencia.

As estacións de radio cristiás música son xeralmente clasificados como tradicional e comercial.

Radio Cristiana - Tradicionalmente, os programas de estacións de radio cristiás concentrarse en transmitir mensaxes cristiás na súa música. A música é limitado a evanxeo ou adoración, eo obxectivo principal é fortalecer a fe dos ouvintes e atraer os non crentes, combinando o poder da palabra de Deus e música. Como a maioría das emisoras de radio tradicionais son de propiedade ou subvencionados por organizacións cristiás, a preocupación polo beneficio non é claramente enfatizada. As estacións de radio tradicionais ata realizar e apoiar eventos dentro do seu ministerio, como forma de chegar aos seus oíntes. Algunhas das emisoras de radio interpoñer noticias políticas ou programas de entrevistas na súa programación para mantelo máis interesante.

Radio Cristiana por Internet - As estacións de radio comerciais música cristiá son máis selectivos no tipo de música cristiá que eles xogan. Eles optar por xogar a música de artistas cristiáns máis populares a fin de atraer máis anunciantes. Tenden a ignorar os novos artistas que non pode apelar para os seus oíntes. O aumento da publicidade leva a un maior valor de mercado para a estación e maior crecemento de lucro. Estas estacións de radio xogar todo tipo de música cristiá actual incluíndo folk, country, alternativo, pop, rock and roll, punk, hip hop / rap ou heavy metal.