利用者:Hwurrv

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:39時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

Kwiaty. Wielu z nas ma jakies zainteresowani, ktore pozostaja nie do konca wypelnione. Cenimy np. przyrode. Jedni z nas lubia gory inni morze jeszcze inni plazy a calkiem inni po prostu kwiaty. W lepszym zapoznaniu gatunkow kwiatow i ich miejsca wystepowania przychodza nam w internecie witryny pasjonatow oraz inne powiazane tematycznie. Dla ludzi oczarowanych kwiatami przychodza z pomoca uzupelnienia wiadomosci, witryny omawiajace rozne rodzaje od typowych takich jak roze po mniej typowe jak np. guzmanie. Dla nacieszenia sie w wolnych chwilach oczu sa rowniez portale pokazujace kwiatki pogrupowane wedlug gatunkow w galeriach obrazkow (przykladem takiej witryny jest np strona ze slicznymi zdjeciami kwiatow www.kwiatki.org)